Olsztyn, Polska

Opis

Wymagania

Ukończenie studiów kierunkowych:
 • architektura
  lub 
 • budownictwo.
Umiejętność obsługi programów:
 • Revit - poziom podstawowy
 • AutoCAD - poziom podstawowy 

Forma zatrudnienia

Praca stacjonarna.
Zatrudnienie na pełny lub niepełny etat w oparciu o :
 • umowę o dzieło
 • umowę zlecenie
 • kontrakt B2B
 • umowę o pracę (w dłuższym terminie, po okresie próbnym)

Korzyści

Możliwość odbycia praktyk zawodowych u Architekta prowadzącego.
Przewodnictwo Architekta prowadzącego w rozwijaniu umiejętności i dążeniu do samodzielności przy wykonywaniu opracowań projektowych.
Uczestnictwo w projektach różnej wielkości o wielowątkowej problematyce.
Zespół nastawiony na długoterminową współpracę i rozwój.

Obowiązki

Wspomaganie pracy Architekta prowadzącego przy projektach
 • zabudowy jednorodzinnej,
 • zabudowy wielorodzinnej,
 • zabudowy hotelowej,
 • użyteczności publicznej,
 • projektów w ramach zamówień publicznych,
 poprzez: 
 • sporządzanie rysunków technicznych, 
 • opracowywanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), 
 • uczestnictwo w koordynacji międzybranżowej.